វិធីប្រើប្រាស់ទីពីរ

1

ដំបូងលាងដៃរបស់អ្នកជាមិនសិន រួចយក Crystal-X ត្រាំទៅក្នុងទឹកស្អាត ឬទឹកក្តៅអន់ៗ យ៉ាងហោចណាស់ ២នាទី

2

បន្ទាប់មក យក Crystal-X ចេញពីក្នុងទឹក រួចជូតសំអាតវាអោយស្ងួត ហើយរក្សាទុកនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព

3

រួចយកទឹកនោះ មកលាងសំអាតតំបន់ទ្វារមាស អោយវាស្ងួតដោយខ្លួនឯង ឬដោយអង្គុយត្រាំក្នុងទឹកនោះ រយៈពេល១០នាទី

4

* ប្រើប្រាស់ ២ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ បន្ទាប់ពីងូតទឹករួច

5

* ផ្អាកប្រើប្រាស់ ក្នុងកំឡុងពេលដែលស្រ្តីកំពុងតែពរពោះ ឬមានទំងន់ មករដូវ និងស្រ្តីដែលទើបសំរាលកូនរួច

ទំនាក់ទំនង

សួស្តី អតិថិជនជាទីគោរព!

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំនួរ ឬចង់រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ​ សូមបំពេញទំរង់បែបបទ ដែលមានផ្តល់ជូនដូចខាងក្រោម។ យើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលដំណឹងពីលោកអ្នកជានិច្ច។

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង

Facebook

Instagram

រក្សាទំនាក់ទំនង