ការតំាងផលិតផល CRYSTAL-X ក្នុងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌូនេស៊ី នៅថ្ងៃទី៧-៩ កក្កដា ២០១៧ នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្

ទំនាក់ទំនង

សួស្តី អតិថិជនជាទីគោរព!

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំនួរ ឬចង់រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ​ សូមបំពេញទំរង់បែបបទ ដែលមានផ្តល់ជូនដូចខាងក្រោម។ យើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលដំណឹងពីលោកអ្នកជានិច្ច។

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង

Facebook

Instagram

រក្សាទំនាក់ទំនង