របៀបត្រួតពិនិត្យមើលផលិតផលពិត

នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងធ្វើការបង្ហាញនូវការត្រួតពិនិត្យផលិផលពិតរបស់ Crystal-X តាមរយៈការស្កេនបារកូដ (Barcode)។ វិធីអនុវត្ត នឹងត្រូវបានបង្ហាញដូចការណែនាំខាង​ក្រោម​៖

១. ធ្វើការទាញយកកម្មវិធី Nasa QR Code Scanner នៅក្នុង Playstore / Appstore។

២. តំរង់កាមេរ៉ាទូរសព័្ទទៅលើបារកូដ (Barcode) ដែលមានបិតនៅលើកញ្ចប់ផលិតផល Crystal-X ។

៣. ប្រសិនបើផលិតផល Crystal-X នោះ ជារបស់ពិត នោះវានឹងលោតបង្ហាញនូវលេខកូដផលិតផល និងបានចុះឈ្មោះដោយក្រុមហុន Natural Nusantara។

 

ទំនាក់ទំនង

សួស្តី អតិថិជនជាទីគោរព!

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំនួរ ឬចង់រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ​ សូមបំពេញទំរង់បែបបទ ដែលមានផ្តល់ជូនដូចខាងក្រោម។ យើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលដំណឹងពីលោកអ្នកជានិច្ច។

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង

Facebook

Instagram

រក្សាទំនាក់ទំនង